Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

7 - 9

Modersmål Armeniska. Utveckla läs och skrivstrategier

Enheten för flerspråkighet grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 18 januari 2019

I detta arbetsområde kommer du att bekanta dig med berömda armeniska poeter och författare och deras verk: romaner, dikter och poem.

Konkreta mål

Du ska lära dig att:
- berätta om de största armeniska författare och poeter

- läsa, förstå och återberätta deras dikter, poem och romaner

- skriva sammanfattningar och skriftliga arbeten
- ha begrepp om armenisk historia, kultur och traditioner genom armeniska författare, poeter och deras verk
 

Syfte

- Du kommer att formulera dig och kommunisera i tal och skrift.
- Du kommer att läsa och analysera romaner, dikter och poem av olika författare och poeter.
- Du kommer att reflektera över armeniska historia, traditioner och kultur i jämförelse med svenska

Bedömning

I ditt arbete kommer jag att bedöma på vilket sätt du kan:

- läsa, förstå, tolka och analysera olika texter
- uttrycka dig i muntlig och skriftlig form
- visa dina kunskaper om armeniska författare, poeter och deras verk
- visa dina kunskaper om Armeniens historia, kultur och traditioner i samband med  armeniska författare och poeter

Undervisning

Vi ska arbeta så här:

- Presentera författare och poeter genom att läsa
  och återberätta deras biografier och deras verk med hjälp av lärare och böcker
- Diskutera och analysera deras öde och verk
- Undersöka och samla material
- Läsa olika texter om armenisk historia, kultur och traditioner
- Läsa utantill några berömda dikter eller poem
- Redovisa muntligt och skriftligt


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav Modersmål Åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter