Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Matematik 3a, Kap 4 Division och proportionalitet

Kvarngärdesskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 30 november 2017

Vi kommer att arbeta med division och proportionalitet i Favorit matematik 3as fjärde kapitel.

Mål

Du ska kunna:

 • Division, delningsdivision och innehållsdivision
 • Att skriva division
 • Division med rest
 • Sambandet division och multiplikation
 • Proportionalitet
 • Skala

  

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att vara med på genomgångar av nya moment.

Du kommer att arbeta enskilt, i par och i grupp.

Du kommer att arbeta med olika mattelekar, spel och praktiskt material.

Du kommer att diskutera och resonera kring matematik.

Du kommer att träna dig på att visa hur du tänker och gör uträkningar.

 

Utvärdering

Du kommer få visa vad du lärt dig genom att:

 • aktivt delta på lektionerna.
 • fungerande arbete med uppgifterna i boken.
 • delta i diskussioner och resonemang kring matematik.
 • diagnosen i boken
 • provet som avslutar kapitlet.

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter