Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Hem- och konsumentkunskap

·

Årskurs:

8 - 9

Hem och konsumentkunskap 2017/2018 åk 9

Hallens Kyrkskola, Åre · Senast uppdaterad: 21 november 2017

Hur ska jag äta för att jag ska må bra? Hur är man en smart konsument både för miljö och ekonomi? Vad behöver man kunna för att sköta ett hem med matlagning, tvätt, städning?

 

Förväntat resultat

  • Att kunna planera sin hushållsekonomi samt känna till sina rättigheter som konsument
  • Att kunna planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang
  • Att kunna hantera och lösa praktiska situationer i hemmet. Metoder för tvättning och städning.
  • Att kunna värdera val och handlingar, som konsument och i hemmet utifrån perspektivet hållbar utveckling. Hållbart socialt, ekonomiskt och för miljön. 

Undervisning/arbetsformer

Vi kommer att jobba med ekonomi och konsumenträtt genom filmer, praktiska uppgifter och genomgångar

Vi kommer att jobba praktiskt och teoretiskt kring matlagning/bakning och med olika arbetsmoment i ett hem och diskutera val utifrån ekonomi, miljö och hälsa.

 

Uppgifter bedömning

Du kommer att få en praktisk uppgift där du ska skapa ett eget recept, tillaga måltiden och utvärdera den med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi.

Du kommer att få ett skriftligt prov i ekonomi och konsumenträtt


Läroplanskopplingar

planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,

hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och

värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.

Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.

Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.

Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.

Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.

Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.

Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.

Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.

Konsumenters rättigheter och skyldigheter.

Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.

Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.

Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.

Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.

Tvätt och rengöring samt olika rutiner och metoder för detta.

Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.

Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.

Olika mattraditioner, deras ursprung och betydelse.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris Hem och konsumentkunskap åk 8 - 9
Uppgifter
Prov konsumenträtt och ekonomi
Konsumenträtt
Filmer konsumenrätt

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback