Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

5

Engelska i femman

Älvseredsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 4 oktober 2017

Att jobba vidare utan att det blir tråkigt

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

Glosförhör och fortlöpande bedömningar. 

Undervisning och arbetsformer

Halva passet jobbar Liam o Ella tillsammans med fyrorna. Vi har talövningar och tittar på Tikkabilla, sedan jobbar Liam i en egen bok, Lighthouse 6, tillsammans med Ella Brooks. Liam jobbar med övningar och har text o glosläxa. Ella skriver egna texter och läser mycket. 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter