Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F

Matematik i förskoleklass

Vallhamra skola 7-9, Partille · Senast uppdaterad: 3 oktober 2017

Under läsåret i förskoleklass kommer eleverna på ett lekfullt och undersökande arbetssätt möta matematik. Detta för att väcka en nyfikenhet och ett intresse kring matematiska begrepp samt att visa att matematik finns runt omkring oss hela tiden. Undervisningen skall bidra till att eleverna skapar en tilltro till sin förmåga att använda matematik i vardagen. Undervisningen skall också bidra till att eleverna får kunskap om att matematik är mer än siffror och tal.

 Inledning

  Under läsåret i förskoleklass kommer eleverna på ett lekfullt sätt inspireras att använda matematik i många olika sammanhang.

  Aktiviteter i förskoleklassen ska främja elevens intresse för att använda matematik i vardagen och få tilltro till sin matematiska förmåga.

 

 Syfte:

  Syftet är att:

 • Bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin egen förmåga.
 • Upptäcka hur man har användning för matematiken i sin vardag.
 • Få kunskap om att matematik är mer än siffror och tal.

 

 Mål:

Målet är att:

 • Känna igen och kunna namnge olika geometriska former.
 • Kunna upptäcka mönster, fortsätta påbörjade mönster och konstruera egna mönster

 • Förstå och kunna tillämpa begreppet ”lika många" samt börja förstå innebörden av tecknet =.

 • Kunna sortera och klassificera.
 • Kunna talens namn och ordning från 0 - 10 samt antalsuppfattning.

 • Kunna räkna vidare från något av de mindre talen upp till 10.

 • Enkel problemlösning.

 • Kunna använda sig av och förstå olika lägesord.

 • Föra matematiska diskussioner.

 • Få en uppfattning om tid och tidsföljd.

 • Årets uppdelning i årstider, månader och veckodagar.

 • Känna till några matematiska begrepp.

 Hur:

 Vi utmanar barnen både ute och inne till att leka och pröva sig fram inom olika matematiska områden. 

 • Vi leker affär.
 • Bygg och konstruktionslekar.
 • Skapande.
 • Lärplattor
 • Arbetsblad
 • Matteuppdrag enskilt och i grupp.
 • Spela spel.

 


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,

Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.

Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback