Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik, Teknik

·

Årskurs:

8

Energiformer

Bohusskolan, Ale · Senast uppdaterad: 3 oktober 2017

Detta arbetsområde gäller energiformer, energiomvandlingar samt energikällor.

Ditt arbete kommer att bedömas utifrån:

Ditt arbete kommer att bedömas utifrån:

 • hur väl du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.
 • hur väl du kan söka information med ett källkritiskt perspektiv och använder information för att skapa texter utifrån syfte och målgrupp. 
 • hur väl du resonerar kring hur människor och teknik påverkar miljön samt visar på några åtgärder som bidrar till hållbar utveckling
 • hur väl du visar på kunskaper om energi och energikällor där du använder dig av fysikens begrepp och teorier
 • hur väl du genomför ett teknikutvecklingsprojekt där du prövar dina idéer till lösningar.

Under lektionerna kommer vi att:

 • ha genomgångar om arbete, effekt, energi, energiomvandlingar samt energikällor med tillhörande instuderingsuppgifter
 • öva på att söka information och framställa texter
 • öva på att argumentera för en viss fråga
 • genomföra ett vindkraftsbygge

Material vi kommer att använda

Centrala begrepp: 

 • Kraft
 • Arbete
 • Energi
 • Effekt
 • Energiprincipen
 • Energiformer
  • Kärnenergi
  • Elenergi
  • Kemisk energi
  • Mekanisk energi (rörelseenergi och lägesenergi)
  • Strålningsenergi
  • Värme
 • Energiomvandlingar
 • Verkningsgrad
 • Energikällor
  • Kärnkraft
  • Vindkraft
  • Solenergi
  • Vattenkraft
  • Fossila bränslen
  • Biobränslen

Bedömningsuppgifter:

 • Ni ska lämna in en resonerande text om för- och nackdelar med någon energikälla
 • Ni ska dessutom kunna argumentera för varför just er energikälla är den bästa
 • Ni ska genomföra ett vindkraftsbygge

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Film 1-Vindkraft arbete
Att bygga ett vindkraftverk
Att resonera och skriva resonerande text
Bygg ett vindkraftverk
Film 2-Vindkraftverk
För och nackdelar om energiformer

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback