Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Åk 5 - svenska - läsning.

Almtunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 19 juni 2018

Vi arbetar med läsning på flera olika sätt. Eleverna kommer få lässtunder där eleverna läser tyst. Vi kommer att arbeta med läsförståelseuppgifter med olika tema. Vi kommer att ha läsprojekt i syfte att öva på förmågan "läsa med flyt" samt genomföra aktiviteter där vi tränar lässtrategierna. Till sist kommer vi att arbeta med en högläsningsbok och använda oss av reflektionsfrågor för att bearbeta innehållet.

Vi kommer att:

 

 • Lyssna på högläsning av bok och träna på lässtrategier utifrån denna.
 • Träna på muntlig framställning och hur vi kan utveckla våra presentationer.
 • Diskutera utifrån givna frågor till böcker.
 • Arbeta med läsförståelseuppgifter kopplade till olika texter. 
 • Läsprojekt: Läsa en egen valfri bok och skriva bokrecension.
 • Bokcirkel - elevgrupper läser utvalda böcker under fyra veckor. Bokcirkeln avslutas med gemensam diskussion kring bokens innehåll. 

Vi kommer att bedöma:

 • Hur du deltar i diskussioner i klassrummet.
 • Om du känner till och kan använda dig av de lässtrategier vi tränar på.
 • Dina resonemang och tankar utifrån uppgifter knutna till högläsningsboken.
 • Din muntliga presentation (se matris).

 

Kunskapskrav:

 

 • Sv C 4-6
   Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
 • Sv C 4-6
   Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
 • Sv C 4-6
   Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
 • Sv C 4-6
   Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
 • Sv C 4-6
   Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback