Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

6 - 9

Att orientera sig 7-9

Åsaskolan F-2, Kungsbacka Förskola & Grundskola - slutgallrad · Senast uppdaterad: 4 oktober 2017

Vi ska arbeta med att orientera oss med hjälp av karta och andra hjälpmedel i skog, natur och utemiljö. Vi kommer att öva i närmiljö, i skogsmiljö och tillsist i okänd miljö/terräng.

Syftet är att eleven ska utveckla sin förmåga att kunna orientera sig i okänd miljö med hjälp av karta.

"Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter...Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga. 

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv."

Exempel:

Du ska utveckla din förmåga att använda en karta för att kunna nå till ett specifikt mål på en plats som är obekant för dig, du kommer visa detta genom att hitta en kontroll i verkligheten genom att använda en karta. Du kommer också få möjlighet att visa att du förstår kartans uppbyggnad genom kartvandring i skogen. Du ska få möjlighet att vistas i naturmiljöer och skog för att få möjlighet att uppleva friluftsliv. Du ska få möjlighet att testa din egna förmåga att röra dig i olika miljöer där du utvecklar dina fysiska och motoriska förmågor.

Bedömning - vad och hur

Vad

Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler. Dessutom kan eleven orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.


Följande kommer att bedömas:

 • Din förmåga att med hjälp av karta (och kompass om du vill använda dig av detta) ta dig till en specifikt plats.
 • Dina kunskaper om regler som gäller för vistelse i natur och utemiljö och din förmåga att följa dessa vid aktiviteter i natur och utemiljö.
 • Hur väl du har förberett dig inför vistelse i natur och utemiljö (utrustning och mat utifrån givna förutsättningar och väder).


Hur

 • Jag bedömer hur väl du förstår kartan och karttecken. 

 • Jag bedömer hur du orienterar dig efter en orienteringsbana när du orienterar dig enskilt.

 • Jag bedömer hur du förstår och efterlever allemansrättens regler när vi är i skogen och miljön utanför skolan.

 • Jag bedömer hur förberedd du är inför orienteringsdagen - har du kläder så du kan hålla dig varm och skor som du kan röra dig med i skogen. Har du mat och vatten med dig så att du inte blir hungrig eller törstig. 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att fokusera på följande centralt innehåll:

Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering.

Då vi kommer att vistas i skogen och ha en orienteringsdag i åk 9 där vi är i skogen under en längre tid kommer vi också att arbeta med:

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Arbete med karta och orientering både enskilt och i grupp
 • Kartkunskap
 • Kunskap i allemansrätten och friluftsliv
 • Orienteringsdag i Kungsbackaskogen i åk 9

Begrepp

Exempel:

 • Passa kartan
 • Höjdkurvor
 • Ekvidistans
 • Skala
 • Olika karttecken

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Åsaskolan - "Att Orientera sig"
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback