Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 8

Ht-17: Brott och straff

Liljeborgsskolan 4-9, Trelleborg · Senast uppdaterad: 4 oktober 2017

Hur ser kriminaliteten ut i Sverige? Vad händer efter ett brott har begåtts? Vad betyder ungdomstjänst? Detta är några av de frågor som vi arbetar med under arbetsområdet.

Undervisningen

Eleverna arbetar med följande avsnitt:

Lagar, regler normer, civil olydnad

Ord och begrepp

Brott, rättegång och straff

Eleverna får möjlighet att argumentera, uttrycka åsikter, reflektera, söka och presentera fakta. Lärarledda genomgångar, filmer och diskussioner varvas med uppgifter enskilt och i grupp. Eleverna visar sin kunskaper i ett skriftligt prov och muntligt under en presentation. 

 

 


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

Matriser i planeringen
Brott och straff
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback