Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Geografi

·

Årskurs:

6

Geografi Europa

Högsäters skola, Färgelanda · Senast uppdaterad: 10 oktober 2017

Vi kommer att jobba med Europas karta, natur och levnadsvillkor. Hur det är i Europa idag och hur det har förändrats under historian.

Du kommer att:

  • få kännedom om Europas namngeografi med avseende på länder, städer, berg och vatten och varför det ser ut som det gör.
  • Du vet hur kartan är uppbyggd och hur man läser den.
  • Du har kunskap om vad och hur som påverkar natur och klimat i Europa.
  • Du undersöker hur och varför det ser ut som det gör i valt land, samt jämför med Sverige.

För att lära oss detta kommer vi:

  • läsa olika texter och använda olika källor för att hitta fakt
  • se filmer och lyssna på föreläsningar
  • lyssna på presentationer om olika länder

Detta bedöms:

  • Förhör på Europas namngeografi
  • prov
  • uppsats om ett land i Europa

Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav geografi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback