Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

5

Astronomi

Västerbergsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 4 oktober 2017

Vi kommer under v.40-46 jobba med astronomi. Vi ska lära oss om vårt solsystem och vår plats i universum. Vi ska också lära oss hur man kan förklara dag, natt, månader, år och årstider, samt hur man kan mäta tid. Vi kommer också titta närmare på människan i rymden och rymdfärder.

Det här ska du som elev lära dig:

 • hur vårt solsystem fungerar
 • de olika planeternas placering i universum
 • varför det blir dag och natt, samt olika årstider
 • hur man mäter tid på olika sätt
 • hur man har mätt tid i historien
 • hur människan har utforskat rymden

 

Så här kommer vi jobba:

 • läsa texter i boken
 • leta och läsa fakta på nätet
 • se filmer
 • lära oss och förstå viktiga begrepp
 • träna i arbetsboken
 • jobba med faktatexter i grupp
 • gemensamma genomgångar

 

Det här kommer jag som lärare bedöma:

 • hur aktiv du är under lektioner och genomgångar
 • hur väl du skriver en faktatext
 • din kunskap om de begrepp vi går igenom
 • hur du lyckas på det prov vi har i slutet av arbetsområdet

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.

Människan i rymden och användningen av satelliter.

Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.

Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback