Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

4 - 6

Musik åk. 4 - 6

Modersmålsundervisningen, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 21 november 2017

Eleven ska utveckla följande förmågor: 1. Att tala på modersmålet 2. Att skriva på modersmålet 3. Att utveckla sitt modersmål 4. Att använda modersmålet i olika situationer och med olika mottagare. 5. Att se och prata om språkliga skillnader mellan modersmålet och svenska. 6. Att läsa och prata om olika texter, såsom poesi, sagor, fakta texter 7 Att prata om olika traditioner i länder där modersmål talas.

 Ur skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål i Lgr11

Du ska utveckla ditt modersmål och förstärka din kultur.

Du ska kunna prata modersmålet i olika situationer och med olika människor.

Du ska kunna jobba själv och i grupp med dina klasskamrater.

Du ska få möjlighet att välja teman som är intressanta för dig.

Du ska få möjligheten att ibland välja arbetssättet.

Du ska kunna använda olika tekniska medel i ditt arbete.

Du ska kunna jobba med olika problemlösnings uppgifter.

Du ska kunna få en fantasifull och kreativ arbetsmiljö på modersmålslektionerna.

Tidsplan: Höst 2017

Se bifogade dokument för att ta reda på vad uppgifterna går ut på och för att få beskrivning av temat.

Du får möjligheten att utforska norsk populärmusik och samtidsmusik. Lyssna hemma och leta upp vad där finns för kända artister i Norge. Kanske har du redan en favorit!

Du kommer få välja en valfri sångtext att fördjupa dig i och analysera, samt möjligheten att titta närmare på artistens liv.

Kika nærmare på till exempel: Röyksopp, A-Ha, Gåte, Gabrielle, Admiral P og Folk og Røvere.

 

 

 

 

Förmågor, innehåll, arbetssätt och bedömning:

 

Förmåga

Central innehåll

Hur vi ska arbeta

Läraren ska bedöma om

LÄSA

 

 

• Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

 

högläsa olika typer av texter

 

 

du ska kunna redogöra om de lästa texter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÄSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÄSA

 

 

 

 

 

• Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas. Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.

 

 

 

- läsa olika typer av texter och analysera textens struktur och språkanvändning

 - träna med läsförståelseövningar

 

 

- du ska kunna förklara hur olika texter är uppbyggda

 - du ska kunna visa att du förstår textens innehåll.

 

 

 

TALA

 

 

 

 

• Muntliga presentationer för olika mottagare.

 

 

 

 

- träna att prata inför sina kamrater 

 

 

 

- du ska kunna göra presentationer för dina klasskamrater

- du ska kunna använda språket beroende på till vem och vad du pratar om

 

TALA

 

 

 

• Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

 

 

titta på korta filmer och program från hemlandet

 

 

du ska kunna diskutera hur språket låter i olika område där modersmålet talas och situationer

 

TALA

 

 

 

• Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

 

 

 

-prata om skillnader i tal mellan svenska och modersmålet

 -göra övningar för att träna skillnader mellan de två språken

 

-du ska kunna rätta dig själv när du uttalar fel

-du ska kunna rätta dig själv när du uttalar fel

 

TALA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALA

 

 

 

• Synonymer och motsatsord.

 

 

 

göra övningar där du använder, i tal, synonymer och motsatsord

 

 

du uttrycker dig  i tal med variation och med med hjälp av synonymer och motsatsord

 

SKRIVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- skriva beskrivande, förklarande och instruerande texter

- kommentera kamraters texter med “two stars and a wish”

 -ändra texterna efter kommentarer från kamrater och lärare

- gå igenom stavnings- och grammatiska fel som är vanliga

 

 

 

 

 

 

 

- du ska kunna använda regler för att skriva olika slags texter

- du ska kunna kontrollera om dina kamrater har använt regler för att skriva olika slags texter

- hur du gör dina texter bättre efter kommentarerna

 - du ska kunna stava rätt de vanligaste orden och använda grundläggande regler när du bygger dina meningar

 - du ska kunna rätta dig själv när du skriver fel

 

 

 

 

SKRIVA

 

 

• Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

 

 

träna att använda ordböcker och andra hjälpmedel

 

 

du ska kunna använda ordböcker och andra hjälpmedel

 

SKRIVA

 

 

 

 

• Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

 

 

 

analysera språkanvändning i korta texter

 

 

 

- du ska kunna kommentera valet av ord i olika typer av texter

- använda ett specialiserad ordförråd om det arbetade området både i tal och i skrift

 

 

SKRIVA

 

 

 

 

• Synonymer och motsatsord.

 

 

 

 

göra övningar där du använder i skrift, synonymer och motsatsord

 

 

 

du uttrycker dig i skrift, med variation och med med hjälp av synonymer och motsatsord

 

 

SPRÅK-

JÄMFÖRELSE

 

 

 

• Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

 

 

 

 

- prata om skillnader i tal mellan svenska och modersmålet

 - göra övningar för att träna skillnader mellan de två språken

 

 

- du ska kunna rätta dig själv när du uttalar fel

- du ska kunna rätta dig själv när du uttalar fel

 

 

SPRÅK-

JÄMFÖRESLE

 

 

 

• Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

 

 

 

 

prata om skillnader i skrift mellan svenska och modersmålet

göra övningar för att träna skillnader mellan de två språken

 

 

du ska kunna rätta dig själv när du skriver fel

 

 

 

KULTUR

 

 

 

 

 

 

 

KULTUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KULTUR

 

 

 

 

 

 

 

 

• Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas. Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.

 

 

 

 

 

 

läsa olika typer av texter som handlar om seder och traditioner i områden där modersmålet talas som eleverna har valt själva

 

 

 

 

 

 

du ska kunna beskriva och redovisa om valfria seder och traditioner i område där modersmål talas

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
MCL Mall - Matris åk4-6
Uppgifter
Tema - musikk
Lyrikkanalyse - oppgavetekst

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback