Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Näringskedjor

Jutarumsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 4 oktober 2017

Vi lär oss vad en näringskedja är och vad ett enkelt kretslopp är och vilka samband vi kan hitta i naturen.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få lära dig vad följande ord och begrepp betyder: näringskedja, organism, ekosystem, producent, konsument  och toppkonsument.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma hur du:

  • deltar i vårt gemensamma samtal
  • skriver, målar och dokumenterar i ditt häfte tillsammans i grupp.
  • förklarar hur en näringskedja är uppbyggd där växter, djur och människan ingår.
  • Visar i form av en bilduppgift med hjälp av bilder och text hur en näringskedja är uppbyggd.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

  • titta på film
  • återberätta i EPA vad vi lärt oss
  • dokumentera i text och bild.
  • resonera och diskutera om näringskedjor
  • ute och upptäcker naturen.

Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter