Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Multiplikation och division

Jutarumsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 4 oktober 2017

Äntligen är det dags för multiplikation och division! Men hur hänger egentligen multiplikation och division ihop?

 

Våra mål

Du ska:

- kunna förstå hur addition och multiplikation hör ihop

- kunna förstå hur multiplikation och division hör ihop

- kunna multiplicera och dividera olika tal

- kunna lösa enkla problem med multiplikation och division

 

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

- arbeta med Dagens tal

- ha genomgångar och diskussioner

- spela spel

- använda oss av digitala klipp för att få tips och instruktioner.

- träna multiplikation och division digitalt med tex Elevspel.se, Skolplus.

- sjunga multiplikationssånger i Kunskapshubben

- arbeta med kortlek

- räkna i Prima 3

 

 

Bedömning

 

Jag kommer att bedöma:

 

-dina kunskaper utifrån "kontrolluppgifter" och andra små diagnoser under arbetets gång

-ditt arbete på lektionerna såväl praktiskt som teoretiskt

-din medverkan i muntliga diskussioner

 

För att visa att du har nått mer än godtagbara kunskaper kan du automatisera viss multiplikation och division.

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.


Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.

Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback