Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

4 - 6

LPP med bedömningsmatris i Arabiska åk6

Modersmål och Studiehandledning, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 4 oktober 2017

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om: • Muntlig presentation • Sammanfattning • Skrivregler och grammatik

Hur ska vi arbeta

Undervisningen innehåller följande moment:

 •     Hög och tyst läsning av olika typer av texter.
 •     Läsförståelse, samtala om texter, svara på frågor, sammanfatta och reflektera med egna ord.
 •    Grammatik (olika slags verb, adjektiv, substantiv meningens uppbyggnad..)
 •    Hörförståelse!
 •    Jämförelse mellan olika kulturer dvs hemlandet och Sverige.
 •    Träna på att skriva ett brev!
 •    Muntliga redovisningar.                     

Bedömning/Kunskapskrav åk 6

Bedömning sker utifrån:

 • Eleven deltar i samtal, diskussion som handlar om bekanta ämnen. 
 • Läsförståelse, hörförståelse, att kunna lyssna, skriva, tala och samtala. 
 • Eleven ska kunna resonera om budskapet i texten och koppla det till egna erfarenheter och åsikter.
 • Eleven kan läsa och förstår olika texter genom att svara på frågor, återberätta och göra sammanfattningar med korrekt grammatik och uppbyggnad.
 • Eleven ska kunna resonera om likheter och skillnader mellan olika kulturer.
 • Eleven ska kunna genomföra en muntlig redovisning.

 


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Muntliga presentationer för olika mottagare.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.

Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.

Matriser i planeringen
Generell matris i ämnet modersmål
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback