Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

De 5 världsreligionerna

Älvsåkersskolan 4-9, Kungsbacka Förskola & Grundskola - slutgallrad · Senast uppdaterad: 4 oktober 2017

Syfte Du ska utveckla kunskaper om hur olika religioner i ditt samhälle men även på andra håll i världen. Genom detta arbete ska du bli uppmärksam på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med sin religion och hur den uttrycks på olika sätt

 

             De 5 världsreligionerna

 

 Basbehov tankeliv...Process/arbete

          

 

Du ska:

·         leta och använda källor (minst 3 st).

·         processa fakta genom tankekarta eller stödordslista.

·         se till att du får med många ord och begrepp. Förslag på begrepp:

-          ”följare”

-          skrifter

-          högtider

-          ritualer

-          möteplatser

-          symboler

-          mat

-          kläder

 

·         kunna jämföra de olika religionerna med varandra, såsom historia, konflikter och utveckling

·         kunna jämföra och kunna resonera kring likheter och olikheter.

·          kunna motivera dina val av källor..

 

Produkt

 

Du kommer att få ett skriftligt prov tis 7 nov, där du ska visa att du kan:

o   ord & begrepp som är kopplade till de 5 världsreligionerna.

o   du kommer att få resonera kring likheter och olikheter kring de olika religionerna.

o   du kommer även få berätta om vilka källor du anser är tillförlitliga för området och varför.

 

        

 

Glöm inte att lita på din egen förmåga på vad som kan vara relevant att få med i din process, se till att du bearbetar och lär dig den grundläggande kunskaperna ínom respektive religion så att du vet vad du resonerar kring.

 

                                     LYCKA TILL!

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

                             

      

 

 

 

 

  

                                                                          

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

                       

                       

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback