Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, NO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

1

Hösten 2017-10-04

Ingaredsskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 10 oktober 2017

Nu är det höst. Träden har vackra färger och luften är frisk. Men vad är det egentligen som händer i naturen på hösten? Det ska du få lära dig mer om.

Arbetsområde:

Under vecka 38-42 kommer vi att arbeta med arbetsområdet hösten. 

 

Konkreta mål:

Vad vi ska lära oss?

Du ska... 

 • kunna beskriva hur man känner igen hösten.
 • veta vad som händer med träden på hösten.
 • kunna namnet på några olika träd och trädets delar.
 • veta vad några olika djur gör på hösten för att förbereda sig inför vintern
 • skapa bilder med naturföremål

 

Bedömning:

Vi kommer att bedöma om du kan: 

 • prata om hur man kan se att det är höst.
 • prata om vad som händer med träden på hösten.
 • namn på några lövträd och barrträd (ek, björk, lönn, gran och tall)
 • trädets olika delar
 • berätta vad några djur i skogen heter och hur de förbereder sig inför vintern.
 • göra en enkel fältstudie.
 • dokumentera undersökningarna.
 • skapa olika bilder med naturföremål

  

Undervisning:

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska få:

 • gå till skogen.
 • studera  träd för att se årstidsväxlingarna.
 • öva på att dokumentera dina undersökningar.
 • diskutera i klassrummet.
 • titta på film.
 • läsa faktatexter.
 • skriva enkla faktatexter
 • skapa olika bilder både utomhus och inomhus

Läroplanskopplingar

Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback