Skolbanken Logo
Skolbanken

planering v.41-44

Hattstugans förskola, Svedala · Senast uppdaterad: 4 oktober 2017

Undervisningsmall Rådjuret Hattstugan

 

PLANERING FÖR VECKA: 41-44    GRUPP:Rådjuret  Maggie, Nora, Elsa, Laura, Elton och Ellie

 

 MÅNDAG:

Lektion 1 vecka 41-42

MÅL/ INNEHÅLL: uppmärksamhet, språkförståelse, ordutveckling och uttal

Vi följer instruktionerna för yngre barn i före Bornholmsmodellen.
METOD: Bornholmsmodellen språksamling 3
SYFTE: öka barnens språkliga medvetenhet
UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION

Lektion 1/vecka 43-44

MÅL/ INNEHÅLL: uppmärksamhet, språkförståelse, ordutveckling och uttal

Vi följer instruktionerna för yngre barn i före Bornholmsmodellen.
METOD: Bornholmsmodellen språksamling 4
SYFTE: öka barnens språkliga medvetenhet
UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION

Lektion 2 vecka 41

MÅL: Kamratskap Värdegrund/ Språk

INNEHÅLL: Vi läser Vänta på din tur i kompisserien. dockorna Kanin och Igelkott är med.

METOD: Vi pratar kring hur vi gör när vi ska vänta på sin tur. Lyssna in alla barnens förkunskaper, för att sedan arbeta vidare med barnen för djupare förtrogenhet i begreppet.

SYFTE: Att ge barnen verktyg för att kunna vänta och se de andra barnen som viktiga och inte bara ha sig själv i centrum.

UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

Lektion 2  vecka 42

MÅL: Matematik

INNEHÅLL: Bockarna Bruse

METOD: Vi sjunger Bockarna Bruse och uppmärksammar stor och liten bock. jag utmanar barnen att visa mig vilken som är den stora respektive liten bock

SYFTE: Att ge barnen förtrogenhet i begreppen stor och liten.

UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

Lektion 3 vecka 41-44

MÅL: Påklädning

INNEHÅLL: Att ge barnen tid för påklädning med stöd av vuxen.

METOD:  Vid blöjbyten får barnen träna på att ta på sina byxor, Vuxen lägger byxorna på golvet och visa hur barnet ska stoppa in benen i byxorna.

SYFTE: Känslan att kunna själv. öka barnets självkänsla


UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

 

ONSDAG

Lektion 1 vecka 41-42

MÅL/ INNEHÅLL: uppmärksamhet, språkförståelse, ordutveckling och uttal

Vi följer instruktionerna för yngre barn i före Bornholmsmodellen.
METOD: Bornholmsmodellen språksamling 3
SYFTE: öka barnens språkliga medvetenhet
UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION

Lektion 1 vecka 43

MÅL/ INNEHÅLL: uppmärksamhet, språkförståelse, ordutveckling och uttal

Vi följer instruktionerna för yngre barn i före Bornholmsmodellen.
METOD: Bornholmsmodellen språksamling 4
SYFTE: öka barnens språkliga medvetenhet
UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION

 

Lektion 2 vecka 41

MÅL: Matematik Stor och Liten

INNEHÅLL: Barnen får ösa och hälla från stora och små mått
METOD:  fyra barn i taget leker med vatten vid vattenlekbordet.
SYFTE: Få en känsla av vikt  i stora och små mått (liter, dl, och msk)
UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

Lektion 2 vecka 42

MÅL: 

INNEHÅLL: Vi läser i kompisboken Vänta på din tur, Figurerna är med.
METOD:  Efter vi läst får barnen spela på instrument, ett barn i taget får spela med marakassen, medans vi andra sjunger. Vi går laget om så att alla för göra.
SYFTE: Att ge barnen verktyg för att kunna vänta på sin tur., nej och vänta på ett bra sätt.
UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

Lektion 2 vecka 43

MÅL:  Skapande.

INNEHÅLL: Vi läser i kompisboken Vänta på din tur, Figurerna är med.
METOD:  Vi tillverkar Kaninen av saltdeg
SYFTE: Öka barnens finmotorik, 
UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

Lektion 2 vecka 44

MÅL:  Rörelse

INNEHÅLL: Hinderbana inne på Hjorten
METOD:  Barnen får vänta på sin tur för att använda de olika redskapen i hinderbanan.
SYFTE: Öka barnens förståelse för att vänta på sin tur. samt öka deras grovmotorik. 
UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

Lektion 3 vecka 41-44

MÅL: Påklädning

INNEHÅLL: Att ge barnen tid för påklädning med stöd av vuxen.

METOD:  Vid blöjbyten får barnen träna på att ta på sina byxor, Vuxen lägger byxorna på golvet och visa hur barnet ska stoppa in benen i byxorna.

SYFTE: Känslan att kunna själv. öka barnets självkänsla

UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTIO

TORSDAG:

Lektion 1 vecka 38

MÅL/ INNEHÅLL: uppmärksamhet, språkförståelse, ordutveckling och uttal

Vi följer instruktionerna för yngre barn i före Bornholmsmodellen.
METOD: Bornholmsmodellen språksamling 1
SYFTE: öka barnens språkliga medvetenhet
UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION

Lektion 1/vecka 39

MÅL/ INNEHÅLL: uppmärksamhet, språkförståelse, ordutveckling och uttal

Vi följer instruktionerna för yngre barn i före Bornholmsmodellen.
METOD: Bornholmsmodellen språksamling 2
SYFTE: öka barnens språkliga medvetenhet
UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION

Lektion 2 vecka 38-40

MÅL: Påklädning

INNEHÅLL: Att ge barnen tid för påklädning med stöd av vuxen.

METOD:  Vid blöjbyten får barnen träna på att ta på sina byxor, Vuxen lägger byxorna på golvet och visa hur barnet ska stoppa in benen i byxorna.

SYFTE: Känslan att kunna själv. öka barnets självkänsla

UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION

Lektion 3 vecka 38-40

MÅL Utedag

INNEHÅLL: Vi tränar på att gå två och två i led. det gäller att hålla sin plats i ledet och inte behöva känna att någon måste var först i ledet..

METOD: Vi hjälper och stöttar barnen i sin förmåga att inte vara först.

SYFTE: Att öka barnens förmåga i trafiksäkerhet.UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter