Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

NO prov v. 41

Stavby skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 4 oktober 2017

Periodiska systemet Det periodiska systemet är en tabell över kemins atomslag. Vi går här igenom hur du tolkar ett periodiskt system, och hur atomslagen delas upp i grupper (vertikalt) och perioder (horisontellt) beroende på deras gemensamma egenskaper. Vi rekommenderar att du har ett periodiskt system framme när du läser detta, förslagsvis det på den här länken.

 Kemi prov v 41 Måndag

1- Allmänt om grundämnen? t.ex. metaller, icke metaller .m.m.

Kolla på periodiska systemet, veta hur det är uppbyggt.

2- Farorsymbolerna ( att kunna de, hur de ser ut.)
3- Läs om Koldioxid och kolmonoxid skillnaden mellan dem. s. 48

4- Kok- och smältpunkt (uppslaget 1 a), med facit s. 221.

5- Att kunna Ozon, freoner.

6- Sammanfattningen på s. 34

7- Mattad- och omättad lösning, hur och vad som gör man det.

8- Att kunna olika begrepp med ett exempel  som Emulsion, Legering, m.m

9- Vattnets egenskaper på s. 55-56 Kap. 2

Lycka till


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter