Skolbanken Logo
Skolbanken

Grovplanering Yoga 2017-2018

Sofiaskolan, Västerås Stad · Senast uppdaterad: 4 oktober 2017

Yoga är ett vetenskapligt beprövat verktyg som används för att främja barns hälsa, fokus och självkänsla. Genom att erbjuda eleverna yoga erbjuds de en möjlighet att skapa lugn, koncentration och välbefinnande. Under yogalektionen tränar eleverna även förmågor inom ämnesområden estetik, kommunikation och motorik.

 

Syfte

Genom undervisningen inom ämnesområdet estetisk verksamhet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,

• undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och

• använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

 

Genom undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• samspela med andra,

• tolka olika former av kommunikativa uttryck,

• söka information från olika källor, och använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.

 

Genom undervisningen inom ämnesområdet motorik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,

• se samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,

• använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

 

Centralt innehåll

Estetisk verksamhet

 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt
 • Arbetsbeskrivningar, till exempel muntliga eller illustrerade
 • Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika genrer, kulturer, traditioner och tidsperioder

Kommunikation

 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur man kan uttrycka sin avsikt på olika sätt

 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.

 • Språkets form och innehåll, till exempel rim, ramsor och ljudlekar

 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler, inköpslistor och instruktioner

Motorik

 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.

 • Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler   

 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.

Arbetssätt/metod:

Aktiviteten Yoga går i linje med grundsärskolan, inriktning träningsskolans läroplan estetiskas verksamhet, kommunikation och motorik. För att få inspiration och säkerställa att vi utför aktiviteten på ett bra sätt tar vi hjälp av materialet Yoga i förskolan (Odevall. F. 2015). Yoga utövas 1 gång /vecka. Lektionen påbörjas och avslutas på samma sätt varje gång.

Kunskapskrav 1–9

Grundläggande krav

Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationenEleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.

Fördjupade krav

 Dokumentation

Sker kontinuerligt genom film och fotografering för att på ett konkret sätt kunna visa utvecklingen för eleven. Även en sambedömning av personalgruppen används även för att få en bredare bild av elevens förmågor.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bedömning Yoga 2017-2018
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback