Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

5

Instrument och ensemblespel år 6 ht 17

Söderskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 4 oktober 2017

Musikens hantverk och ensemble-spel, alltså att spela på instrumenten tillsammans med andra kommer vi träna på under höstterminen.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska under hösten ges möjlighet att

"utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument,  samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang".

Bedömning - vad och hur

Bedömning kommer att ske fortlöpande under terminen. Vi fyller i matrisen tillsammans efter hand du utvecklas på de olika instrumenten.

Undervisning och arbetsformer

 Vi övar på ett antal låtar som vi efter ett tags övning spelar tillsammans (ensemblespel):

  1. My Way
  2. ???

Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

Musikframföranden.

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.

Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.

Matriser i planeringen
Musikens hantverk
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter