Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Geometri åk 6

Torpskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 4 oktober 2017

I detta område kommer du att lära dig mer om bland annat geometriska figurer och symmetri.

 

Hur ska vi lära oss?

 

  • genomgångar och diskussioner i helklass
  • enskilt arbete med olika uppgifter tex arbetsblad och i matteborgen
  • genom att diskutera och lösa uppgifter tillsammans med dina klasskamrater

 

Vad ligger till grund för bedömning:

 

  • Hur du gör muntliga förklaringar till uppgifter

  • Hur du gör skriftliga beräkningar

  • Hur du visar din muntliga förmåga i matematiska diskussioner och samtal

  • Hur du gör beräkningar och förklaringar i praktisk matte

  • Hur du kan formulera och lösa problem

  • Hur du visar dina kunskaper på inlämningar, läxor och prov

 

 

Efter avslutat område ska du kunna:

Plangeometriska figurer

-Kunna rita, beskriva och namnge plangeometriska figurer.

Trianglar

 

Definiera (beskriva de samband och egenskaper som finns) de typer av trianglar som finns:

 

-Liksidig, likbent, rätvinklig, spetsvinklig och trubbvinklig och vad som gäller i dessa avseende vinklar och sidor.

 

-Du skall kunna sätta ut höjden i en triangel och veta vad som är bas respektive höjd.

 

-Kunna beräkna omkrets och area i trianglar,

 

-kunna rita olika typer av trianglar (rätvinklig, spetsvinklig, trubbvinklig , likbent och liksidig) med en given omkrets och area.

 

Vinklar

 

-Mäta, rita, uppskatta och beskriva olika typer av vinklar (spetsig, rät, trubbig, rak)

 

-Känna till triangelns vinkelsumma

 

-Med viss information given (ex. triangelns vinkelsumma) kunna räkna övriga vinklar i en figur

Fyrhörningar, månghörningar

 

Du skall kunna definiera de typer av fyrhörningar som finns:

 

Månghörningar, Parallelltrapets, Parallellogram, Romb, Rektangel, Kvadrat och vilka egenskaper som gäller för dessa som ex. att Parallellogram har motstående sidor lika långa och parallella samt motstående vinklar lika stora

 

-Du skall ha en metod för att räkna ut omkrets och area i dessa

 

-kunna rita fyrhörningar med en given omkrets eller area.

Symmetri

 

-Du ska kunna spegla olika geometriska figurer samt dra symmetrilinjer i spegelsymmetriska figurer

Skala

 

-Förstå och ha en metod för hur man kan beräkna en förminskning respektive förstorning tex nedan

 

Bild               :                    Verklighet                          

 

          2         :             1

 

allt på bilden är dubbelt så långt som i verkligheten, då är bilden en förstoring

 

 

 

Bild               :                    Verklighet                          

 

         1         :             100                      

 

 

allt på bilden är 1/100 av verkligheten, då är det en förminskning

 

Uppskattningar

 

-Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter.

 

-Mätningar med användning av nutida och äldre metoder (tex stega).

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris matematik åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback