Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Fantasy

Gustav Adolfsskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 5 oktober 2017

Under några veckor ska du få arbeta med genren fantasy. Du kommer bland annat att få lära dig om genrens historia, analysera och diskutera, läsa samt skriva din egen berättelse.

Historia

Du börjar med att lära dig om genrens historia. Detta gör du genom att läsa några olika texter, samt när vi diskuterar och pratar om det på lektionerna.

Använd dina kunskaper för att förbereda dig inför skrivuppgiften.

Läsning och analys

Under arbetet ska du läsa en fantasyberättelse.  Du kan läsa i bokform eller som e-bok (låna på E-lib). 

Medan du läser ska du skriva läslogg, som du delar med mig, och där ska du t.ex. anteckna vad du hittar i din bok som är typiskt för genren och hur boken är uppbyggd. Du får frågor av mig. Detta använder du dig av när du sen skriver din egen berättelse. 

Du ska också göra en kort analys av boken du läst där syftet är att diskutera på vilket sätt just din bok passar in i fantasygenren. När du skrivit din analys kommer du att presentera och diskutera din bok i en grupp med 3-4 andra.

Skrivuppgift - berättande text

Du ska skriva en egen kort fantasyberättelse utifrån det du lärt dig om hur genren är uppbyggd. Det är viktigt att du följer det som är typiskt för de här berättelserna så att det verkligen blir fantasy. Gå tillbaka till texter och anteckningar du gjort om du blir osäker.

Innan du börjar skriva ska du planera din berättelse. Det är mycket viktigt att du gör det för att det ska bli så bra som möjligt. Du kan göra en tankekarta, en lista eller använda dig av post-it-lappar. 

Glöm inte att använda dig av gestaltande beskrivningar för att göra berättelsen levande.

När du är klar ska du noggrant gå igenom din text vad gäller skrivregler så som kommatering, stavning och styckeindelning. Det kan vara bra att låta någon annan gå igenom texten också eftersom man inte alltid hittar sina egna missar.

Din berättelse bör vara 2-4 sidor lång, skrivet med typsnitt 12.

 

Detaljerade instruktioner för respektive del av arbetet kommer att finnas som "uppgifter" här på Unikum. 

Läxa under arbetet kommer att vara att läsa boken. 

 

 


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris fantasy
Uppgifter
Inledande skrivuppgift fantasy
Fantasyberättelse
Analys - fantasy