Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7 - 9

Rörelse, kraft och arbete

Österslättsskolan, Karlshamn · Senast uppdaterad: 5 oktober 2017

På 1600-talet presenterade Isaac Newton sina idéer om sambandet mellan rörelser och krafter. Hans beskrivningar var så viktiga att vi använder dem än idag.

 

Konkretisering

Under detta arbetsområde ska du utveckla din kunskaper om

  • olika begrepp inom området
  • skillnaden mellan massa och tyngd
  • vad kraft är
  • vilka olika krafter som finns omkring oss och hur vi påverkas av dem
  • vad rörelse är
  • olika rörelser och hur vi påverkas av dem
  • att förklara och förstå vardagssituationer med hjälp av krafter
  • mekanikens gyllene regel
  • det laborativa arbetet inom naturvetenskapen, utföra samt dokumentera. 

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer att ha genomgångar, laborationer, filmer och diskussioner. Området avslutas med skriftligt prov.

 

Bedömning

En samlad bedömning av området sker utifrån lektioner, laborationer och prov.

Du kommer att bedömas utifrån följande matris.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.

Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Rörelse, kraft och arbete
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback