Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

6

Fotografi och konstbilder Lg 6 ht 2017

Spekerödskolan, Stenungsund · Senast uppdaterad: 5 oktober 2017

En kort överblick kring fotografiets historia, och ett nedslag i några ikoniska bilder. Du får möjlighet att arbeta med egna konstbilder i digital form, och möjlighet att parafrasera en ikonisk bild.

Syftet med detta arbetsområde är att du ska:

- utveckla dina kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas, och få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår.

- utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder.

- utvecklar din kreativitet och ditt intresse för att skapa.

- utveckla förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier.

Centralt innehåll

Så här kommer vi att arbeta för att du ska utveckla dina kunskaper:

Vi kommer att ha genomgångar kring fotografiets historia och utveckling, kontraster och hur man kan arbeta med ljus och skugga.

Du kommer att använda kameran i din iPad, för att fotografera, beskära och bearbeta dina bilder.

Du kommer att få några olika uppgifter presenterade för dig, och av dessa väljer du en som du vill arbeta med. Du har också möjlighet att kombinera två av uppgifterna om du vill.

Du får själv välja redovisningsform, och resultatet ska lämnas in i Classroom.


Läroplanskopplingar

Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter