Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, Historia

·

Årskurs:

9

Terrorism, enskild undervisning

Smedingeskolan Norr, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 6 oktober 2017

Första Irakkriget, 9/11 och terrorism i världen

I det här arbetsområdet kommer du och HC att börja på 1990-talet och första Irakkriget för att sedan se vad som gjorde att 9/11 inträffade. Du kommer att få bekanta dig med olika terroristorganisationer med fokus på dagens största, IS. 

Du kommer att få ta till dig genomgångar samt se en del korta filmer och vi förväntar oss att du kopplar ihop det med Syrien. Du kommer också att få tänka till mer kring hur terrorism påverkar människor runt om i världen, vad skiljer sig mellan civilbefolkningen i t.ex. Syrien när de utsätts för ett terrordåd mot hur vi i Sverige påverkas vid ett terrordåd (kopplas ihop mot Stockholm 2017)?

Ni kommer även fundera vilken roll media spelar in, är de enbart informationsspridare eller kan de också föda rädsla? 


Läroplanskopplingar

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.

Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.

Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.

Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter