Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

8

Människokroppen

Djupedalskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 24 november 2017

Din kropp består av miljontals celler som bildar olika organ som i sin tur bildar just dig! I det här avsnittet tittar vi närmare på hur de olika delarna i kroppen fungerar och samverkar. Vi fokuserar på huden, skelettet, muskler, blodet, andningen, matspjälkningen samt hälsa och sjukdom.

 

Så här ska vi arbeta

Dessa arbetssätt kommer vi att använda:

  • Genomgångar 
  • Läsa faktatexter
  • Övningsfrågor
  • Genomföra laborationer/undersökningar
  • Skriva laborationsrapport
  • Se filmer

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Under arbetsområdet kommer du att bedömas under alla moment.

  • Diskussioner under lektioner
  • Genomförande av undersökningar
  • Laborationsrapport
  • Skriftligt prov torsdag 12 oktober

Kunskapskrav

Se kunskapsmatris!


Läroplanskopplingar

Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.

Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Människokroppen (årskurs 8)
Uppgifter
Undersökning: Statiskt och dynamiskt muskelarbete

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback