Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Achievements ht -17

Strandängsskolan F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 5 oktober 2017

Du kommer att få träna din förmåga att förstå engelska texter bl.a. från tidningen The School Times. Du kommer också att få träna på att skriva reflektioner utifrån det lästa samt bearbeta dem för att bli säkrare på språket. Du kommer också att få träna på din muntliga förmåga genom att delta i diskussioner.

Syfte - förmågor från kursplanen:

Syfte (varför gör vi det här):

Eleven skall få möjlighet att utveckla sin förmåga att:

  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

Bedömning:

  • Din läsförståelse, den visar du genom att svara på frågor till texterna men också genom att lyfta texternas innehåll i dina reflektioner.
  • Din skrivförmåga, den visar du när du arbetar med dina texter, bearbetning, respons och i din slutprodukt dvs. den tredje texten som skall lämnas in. I skrivförmågan tittar jag på vilket ordförråd du använder, hur du bygger meningar, hur du strukturerar din text och hur grammatiskt rätt du uttrycker dig. (Se matris)
  • Din muntliga förmåga, den visar du i diskussioner i helklass och i grupp.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Se planering du har fått i pappersform.

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

Se ovan.

Utvärdering

 

Efter arbetsområdet vill jag att du som elev utvärderar din insats och det kommer även jag göra. Dels genom att markerar hur långt du kommit i skrivprocessen i matrisen och dels genom en framåtsyftande kommentar. Du kommer också att göra en egen utvärdering i din processlogg.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Engelska 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter