Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

4 - 6

Rädda ägget -Teknik

Fässbergsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 5 oktober 2017

Här skriver Ni ska ingå i mindre grupper av elever som ska utarbeta en hållbar konstruktion för ert ägg. Ni kommer att få pröva och ompröva ert bygge för att kunna förbättra hållfastheten. Under tiden som arbetet pågår ska ni dokumentera de ändringar som ni gjort och hur ni har gått till väga när ni byggt er modell, ni ska även göra en enkel skiss som visar hur modellen ska se ut. Ni ska också kunna redovisa era tankar kring bygget och förklara konstruktionen av er modell och vilka för- och nackdelar det finns med valen ni gjort.

Tidsperiod: v 41-43

Så här kommer vi att arbeta:

 

 • Du och din grupp ska formge och tillverka något som skyddar ett (rått) ägg.

 • Det ska klara ett fall från ungefär 15 meter och man ska kunna plocka ut ägget på 1 minut efter fallet.

 • Den ska falla rakt ner på en yta på 4m2

 • Ni ska göra en presentation på ert arbete på Ipaden.

 • Ni ska skriva en arbetsdagbok varje dag.

 • Det finns 3 priser att vinna, design-teknik och presentation.

Material

 • Ni tar med er material hemifrån samt läraren tillhandahåller material under lektionen som du ska använda för att dämpa fallet.

 • Tänk på att använda lätta material. (Totalt max 5 kg)

 • Inga motorer är tillåtna.

Tid

 • Ca 2 veckor för både byggtid och att skriva presentationen. Sedan finslipar de två framröstade farkosterna på sin design och övriga kan skriva mer på presentationen.

 • Torsdagen den 19 oktober ska presentationen vara klar och farkosten måste vara nästan helt klar (fotofärdig). Denna dag röstar vi fram 2 finalister.

 • Den 9 november åker vi till Chalmers för att tävla.

Presentationen

Ska innehålla följande delar och skrivas på er Ipad i Google Presentation (ej keynote). Dela med mig och era kompisar i gruppen. Alternativt gör ni en plansch men skriver texten på Ipaden som vi skriver ut.

 • Namn på farkosten

 • Namn på vilka som byggt och vilken skola/klass. Kanske foto på gruppen?

 • Material (vilka material ni valt och varför)

 • Bild på farkosten både när den är färdig och under byggnationen.

 • En enkel skiss

 • Ritning över den färdiga farkosten. (gör den när farkosten tagit form/nästan är klar)

 • Beskrivning på hur den är byggd och varför ni valt att bygga den så (teknisk lösning)

 Arbetsdagboken:

Här skriver ni varje dag, vem som gjort vad. Tänk på att dela upp arbete rättvist. Alla måste bidra på både byggdelen och presentationsdelen. Skriv även en kort kommentar om hur arbetet gått. Denna ska lämnas in i slutet av processen.

Bedömning

Ni kommer att bli bedömda efter den skriftliga presentationen, er farkost- hur ni arbetar, resonerar kring och utvecklar er produkt samt arbetsdagboken.

Bra att tänka på:

 • Vad kan ni förbättra i ert bygge?

 • Att samarbete ger den bästa vinstchansen.

 • Materialet- (miljövänligt/återvunnet material?)

 • Valet av namn- passar det?

 • Gör en skiss först som ni lägger in i presentationen.

 • Gör gärna en ritning över er farkost. Den kan ni göra vid ett senare tillfälle.

 • Att presentationen ska vara tydlig med en röd tråd.

 • Att designpriset ges till en fantasifull och rolig farkost.

 


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.

Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter