Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

9

Imperialism, första världskriget

Apelskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 21 augusti 2021

Kriget som först sågs som ett äventyr men tog slut först efter fyra långa mörka år. Vi tar oss tillbaka till 1914-1918

Ht-21:
1:a SO-området kommer att handla om Imperialismen och första världskriget (WW 1). Mellankrigstiden och andra världskriget/förintelsen kommer längre fram under terminens gång. 

 

 Imperialism
I detta område kommer du att få lära dig mer om hur europeiska länder såsom Storbritannien, Spanien och Frankrike byggde upp egna imperier och hur flertalet européer tyckte att de hade en självklar rätt att styra över dem som levde i Asien och Afrika, man gjorde dem till sina kolonier.

Denna tidsålder brukar vi kalla för imperialismen och var som mest intensiv under åren 1880-1914. På denna tid såg vi européer oss som ett civiliserat folk som skulle “ta hand om” folket som inte hade kommit så långt i utvecklingen. 

Första världskriget
Imperialismen ledde till första världskriget som är inledning på Europas första blodiga halva av 1900-talet. Konflikten startade bland annat med ett mord i Europas utkant, hur kunde detta leda till ett världskrig? 

Detta krig blev både blodigare, smutsigare och längre än vad man någonsin kunnat befara, runt 17 miljoner människor miste livet. 

Du kommer att få lära dig mer om orsaker till krig, händelseförlopp och konsekvenser.

 

Hur kommer du lära dig? 

• Arbeta med häftet/instuderingsfrågor/genomgångar och diskussioner

• Quiz/quizlet 

• Vi tittar på serien A tale of two soldiers / andra filmklipp

• Studi.se

• Genom att vara nyfiken och uppmärksam

Mål och förmågor

Eleven ska utveckla sin förmåga att använda historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter och kulturmöten och utvecklingslinjer.

Eleven ska utveckla sin förmåga att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.

Eleven ska utveckla sin förmåga att använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Eleven ska utveckla sin förmåga att reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv. 

 

Bedömning

Området bedöms utifrån:

• Diskussioner och deltagande på lektionstid.

• Bildanalyser.

• Arbete med källuppgift.

• Examensuppgift.

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.

De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.

Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Texthäftet vi kommer att arbeta med

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback