Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

VÅRVÅR01

Kommunikation och bemötande

ORUST GYMNASIESKOLA, Orust kommun · Senast uppdaterad: 5 oktober 2017

KOMMUNIKATION Kapitel 2 Vi går igenom olika sätt för kommunikation och vad ett gott eller dåligt bemötande kan innebära.

Många av begreppen hittar ni i powerpointen, titta gärna på den igen och skriv ned ord som är svåra.

 

Kapitel 2 Kommunikation

I detta kapitel får du lära dig om olika sätt att kommunicera och vilka

hinder som finns. En god och fungerande kommunikation bygger på

ömsesidighet, att personerna bekräftar varandra. Beröring kan öppna

vägar för kommunikation när personen drabbats av förvirringstillstånd

eller demenssjukdom.

 

Begrepp:

Kommunikation

Verbal kommunikation

Kroppsspråk

Dubbla budskap

Intimavstånd

Personligt avstånd

Taktil stimulering

Beröring

Estetik


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1