Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Historia

·

Årskurs:

5

Vasatiden, år 1523-1611

von Bahrs skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 5 oktober 2017

I det här arbetsområdet kommer du att läsa om när Sverige blev en egen stat. Du kommer att stifta bekantskap med Gustav Vasa, Kristian Tyrann, Martin Luther och Nils Dacke. Du kommer att få kunskap om hur det var att leva i Sverige under vasatiden.

Arbetssätt

 

Vi kommer att arbeta med:

 • gemensamma genomgångar
 • titta på filmer
 • muntliga diskussioner
 • läsa faktatexter
 • parläsa faktatexter
 • skriva anteckningar och mind maps
 • ord och begrepp

 

 

Bedömning

Du ska kunna:

 • Ha kunskap om personer: Gustav Vasa, Kristian II, Nils Dacke, Martin Luther och skeenden: Stockholms blodbad, Reformationen och Dackefejden samt orsaker och konsekvenser av dessa
 • Kunna ge exempel på vad Gustav Vasa gjorde som kung som påverkar oss än idag
 • Ha kunskap om hur levnadsvillkoren såg ut på Gustav Vasas tid och jämföra med idag
 • Tolka och visa på spår av hur Gustav Vasa syns i vår tid
 • Kunna resonera om och förstå varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av Gustav Vasa genom att använda sig av källkritik

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.

Den svenska statens framväxt och organisation.

Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.

Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.

Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.

Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris
Uppgifter
4 händelser från Gustav Vasas tid

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback