Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Fortplantning och befruktning

Stavby skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 5 oktober 2017

Syftet med kapitlet är att känna till mer om befruktning, reproduktion och pubertet. Eleverna ska kunna förklara hur växter förökar sig. De ska kunna förklara skillnaden mellan yttre och inre befruktning och ge exempel. Eleverna ska lära sig mer om hur kroppen förändras under puberteten och hur människans befruktning går till. De ska kunna diskutera kring frågor om kärlek, familj, vänner och om att leva tillsammans.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Befruktning och fortplantning år 6
Uppgifter
fortplantering och befrukning