Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Gamma 1- matematikens grunder

Surteskolan, Ale · Senast uppdaterad: 5 oktober 2017

Arbetsområdet innehåller de byggstenar som ger dig möjlighet att klara spännande uppgifter längre fram i dina studier.

Kursplan i ämnet

Efter avslutat avslutat kapitel ska du ha lärt dig 

  • hur vårt talsystem och några andra talsystem är uppbyggda
  • samband mellan bråkform och decimalform
  • uttrycka andelar i bråkform och decimalform
  • sambandet mellan andelen,delen och det hela
  • beräkningar med de fyra räknesätten
  • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet.
  • följande begrepp;utvecklad form, bråkform, blandad, form naturliga tal, decimalform och avrundning

Arbetssätt och undervisning

Gemensamma genomgångar. Därefter enskilt arbete med stenciler och i boken. Du arbetar med två av nivåerna (1-4). 

Visa vad du lärt dig

Efter avslutat område gör vi en diagnos och test 1.

Tidsram

start v 34 -39

Bedömning

Se aktuell arbetsmatris. Ev. aktuella delar ur kunskapskrav för åk 3, 6, 9 (Du kan koppla in dem direkt via "Koppla"-knappen nedan). (Arbetsmatriser hittar du i skolbanken/matrisbanken/nationella matriser)

Arbetsmatris är samlingsnamnet för de matriser som knyts till LPP:n. De kan utgöras av en KOB-matris eller delar av en skriftlig omdömesmatris. Du kan också göra helt nya arbetsmatriser. Är det bara en mindre del av en matris som används vid bedömningen kan den hämtas i matrisbanken och kopieras in här.)


Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback