Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Partille Stories 2017/ Uppdrag kärleksnovell

Vallhamra skola 7-9, Partille · Senast uppdaterad: 8 oktober 2017

I årets Partille Stories är vårt uppdrag att fånga kärleken i text. Reglerna är få men stränga: •Texten ska handla om kärlek. Mellan människor, till prylar, från ett husdjur, drömmar, längtan, fakta eller fiktion. •Det ska vara en text. Lång, kort, poetisk, rimmande, dialogform eller illustrerad väljer du själv. Du får alltså ställa upp med vilken text du vill om kärlek i Partille Stories i år. Vilken text som väljs ut som finalistbidrag för respektive lärgrupp avgörs i år av en jury bestående av några elever tillsammans med lärare och Malin Eriksson. Vill du anmäla ditt intresse för att vara med i juryn kan du göra det på hemsidan i svenska. En textgenre som fångar kärleken i text är kärleksnovellen, därför ägnar vi veckorna före årets deadline i Partille Stories till att skriva kärleksnoveller.

Det här ska du lära dig

 • Att känna till vad som är typiskt för en novell
 • Att skriva en kärleksnovell
 • Hur man skriver och bearbetar en kärleksnovell med hjälp av dator.
 • Ge och få respons kring din och en skrivkompis novell.
 • Att använda tillbakablick och parallellhandling i din novell
 • Att skriva mer gestaltande
 • Att illustrera din text, med egenproducerad bild, så att bild och text samspelar
 • Hålla en deadline

Så här kommer vi att arbeta

 • Läsa texter om kärlek
 • Reflektera kring text med tekniken "text och tanke"
 • Läsa noveller och tala om vad som är typiskt i en novell
 • Ha genomgång kring parallellhandling, gestaltning och tillbakablick 
 • Skapa illustrationer till texter.
 • Bearbeta texter, ta och ge respons på arbeten

Så här kommer pedagogerna att bedöma ditt arbete

 • Följa arbetet med din novell från idé till bearbetad text och se hur väl du planerar, skriver, bearbetar och lämnar in din text till utsatt deadline.
 • Läsa din text och se hur väl du använder de genretypiska dragen.
 • Läsa din text och se hur väl du behärskar textens form t.ex skrivregler, stavning och layout.
 • Observera hur du tar och ger respons kring din egen och andras texter.
 • Se hur väl din illustration av novellen samspelar med din text.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Matriser i planeringen
Kärleksnovell- Partille Stories
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback