Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

6

Lag och rätt

Björkåsskolan, Unikum Piloter HT16 · Senast uppdaterad: 10 oktober 2017

Samhällskunskap. Arbetsområdet Sveriges lag och rätt. Jag kommer att bedöma dina prestationer i klassrummet, hur du deltar i gemensamma diskussioner samt efter resultat på provet. Se matris nedan.

Kunskap om hur lagar stiftas, våra grundlagar och varför vi har lagar.

Skillnaden mellan lagar och regler.

Grundläggande insikt i hur det svenska rättssystemet fungerar.

Ämnesspecifika ord.

Förståelse för hur lagar, brott och straff kan påverka vårt samhälle.


Läroplanskopplingar

Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.

Matriser i planeringen
Lag och Rätt
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter