Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

De fyra räknesätten

Brearedsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 11 oktober 2017

Eleverna kommer under området De fyra räknesätten få träna på problemlösning, begrepp, metod, kommunikation och resonemang.

Våra mål 

Du ska:

- kunna addition och subtraktion med tal med olika antal decimaler

- Multiplikation med två siffriga faktorer

- Kort division

- Rimlighetsbedömning vid beräkningar

Så här arbetar vi

 

Vi kommer att:

  • Räkna Multiplikation, kort division, addition och subtraktion
  • Spela och kommunicera
  • Arbeta med ord och begrepp
  • Arbeta med problemlösning

 

Bedömning

 

Du visar att du når målen genom att:

 

Nivå 1

- Kan lösa enkla problem på en huvudsak fungerande sätt

- Har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp

- Använda matematiska metoder för att beräkna och lösa enkla rutinuppgifter

- Samtala om tillvägagångssätt med viss anpassning till sammanhanget

 

Nivå 2

- Kan lösa enkla problem relativt fungerande

- Har goda kunskaper om matematiska begrepp och kan använda dem

- Använda matematiska metoder för att beräkna och lösa enkla rutinuppgifter med gott resultat

- Samtala om tillvägagångssätt med förhållandevis god anpassning till sammanhanget

 

Nivå 3

- Kan lösa enkla problem väl fungerande

- Har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och kan använda dem

- Använda effektiva och ändamålsenliga matematiska metoder för att beräkna och lösa enkla rutinuppgifter med mycket gott resultat

- Samtala om tillvägagångssätt med god anpassning till sammanhanget


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Metoder för enkel ekvationslösning.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
De fyra räknesätten
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback