Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

6 - 9

Växter v39-42

Rydsbergsskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 10 oktober 2017

Du har säkert tänkt på att det kommer vackra blommor på våren, och bär och frukter närmre hösten. Hur kan det komma sig att de lever upp varje år och att de blir fler? Vad finns det för olika växter omkring dig och hur är du beroende av dem? Vilken nytta har djur och växter av varandra?

Mål inom arbetsområdet

Arbetsområdet kommer att handla om växter.
Vi kommer att prata om viktiga processer i och omkring olika växter, viss artkunskap, fröspridning och pollinering, användning av växter samt nedbrytning.

Eleverna kommer att få ta del av genomgångar, diskussioner, fältstudier och olika arbetsuppgifter.

Arbetsmetoder

1. Vi kommer att jobba med att bekanta oss med stereolupp lupp och mikroskop. 

2. Vi kommer att gå igenom vilka de olika växtgrupper som finns omkring oss genom både genomgångar, diskussioner, fältstudier samt filmvisning.

3. Vi kommer att titta på blommor och artbestämma dem samt namnge de olika delarna hos en växt. Egna fältstudier.

4. Vi kommer gå igenom livscykeln hos en växt samt hur växter delas in. (pollinering, befruktning och spridning och frö som gror)

5. Jobba med frågor som du får på lektion och på google classroom inlämning tisdag v41

6. Jobba i grupp med frågor "FINALEN" se A3 

 

Examinationer

1. De laborativa moment där du visar att du klara arbeta undersökande och dokumenterande.

2. Under vecka v42 kommer vi ha ett kortare förhör där du får visa att du tagit till dig ord och begrepp tagna från arbetsområdet.

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.

Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.

Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter