Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7 - 9

Universum

Central enhet, Ludvika · Senast uppdaterad: 8 oktober 2017

Inom detta arbetsområde kommer vi att arbeta med universums uppkomst och byggstenar samt lära oss om de himlakroppar som finns runt omkring oss.

De förmågor vi ska arbeta med är:

De förmågor du kommer att jobba med under detta arbetsområde är:

Begreppslig förmåga innebär att du ska kunna och förstå innebörden av de begrepp som finns inom arbetsområdet. 

Procedurförmåga vilket innebär att du ska kunna hantera information. Det du ska träna på är att:

Söka, samla och strukturera den information om arbetsområdet universum och du ska även träna på att kritiskt granska den information du hör eller läser.

Kommunikativ förmåga innebär att du under arbetsområdets gång ska:

Samtala, diskutera, motivera dina egna åsikter när vi har läst texter eller sett på en film. Du ska även kunna redovisa det enskilda arbete du gjort kring en planet både skriftligt och muntligt.

Centralt innehåll i läroplanen

Följande delar från läroplanen kommer vi att arbeta med:

Fysiken och världsbilden

Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.

Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.

Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dem

 

Material

 Du kommer att få arbeta med följande texter:

 Boken "Spektrum fysik Light" 

"Jorden vår planet" sid 33-35

"Månen - vår närmaste granne" sid 36-39

"Vårt solsystem" sid 40-46

"Universums uppkomst och utveckling" sid 162-164

"Atomer är universums byggstenar" 11-13

Stenciler

 

Du kommer att även att få se filmer inom området som är hämtade från UR-skola och SLI (svenska läromedel på internet)

 

Vad som kommer att bedömas:

Det du ska kunna när arbetsområdet är slut är:

Innebörden av följande begrepp:

Omloppsbana

Rotation kring egen axel

Bunden rotation

Klimatzoner

Galax

Himlakropp

Solsystem

Ljusår

Svart hål

Nebulosa

Grundämne

Du ska ha förståelse och kunna förklara:

Vilka teorier det finns om universums skapelse och utveckling (Big Bang och exempel på någon religiös teori).

Hur vårt solsystem är uppbyggt med olika himlakroppar (stjärna, planeter, månar, asteroider, kometer och meteorer).

Hur himlakroppar rör sig och hur vi mäter avstånd (ljusår).

Hur grundämnen bildas i rymden.

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få visa dina kunskaper via:

  • det arbetsmaterial som vi använder på lektionerna
  • de diskussioner vi har på lektionerna
  • det enskilda arbetet om en egen vald planet
  • det prov som kommer i slutet av arbetsområdet

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Nedan finns kopplingar till läroplanens syfte, centrala innehåll samt kunskapskraven. Kunskapskraven finns på tre nivåer: E, C och A-nivå.

 


Läroplanskopplingar

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.

Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.

Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

Matriser i planeringen
Ludvika Pedagogisk planeringsmall
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback