Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

3

Bokmärke

Rydebäcksskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 9 oktober 2017

I denna uppgift kommer ni att få göra ett bokmärke i plywood. Ni kommer själv att göra olika förslag till hur den ska se ut. Därefter tillverkas den med de verktyg och material som är lämpliga för uppgiften.

Målet med undervisningen i slöjd är att utveckla din förmåga..

  • att skissa och komma på idéer för att kunna tillverka ett bokmärke i plywood
  • att lära sig vilka metoder och verktyg som passar bäst, samt att arbetet sker på ett säkert sätt
  • att du ska lära dig arbetsprocessen, från idé, planering, genomförande till utvärdering av färdig slöjdprodukt

Så här ska vi arbeta..

Vi kommer tillsammans att gå igenom hur man gör en skiss och att ni ska rita olika förslag för att slutligen välja ett. Därefter kalkerar vi över motiven på plywoodbitar som sedan sågas ut med lövsåg. Därefter får bitarna både filas och putsas för att sedan slutligen målas och monteras. 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du..

  • väljer bild till din uppgift
  • hur kan följa instruktioner
  • arbetar säkert  med de material och verktyg som finns 
  • att du på ett enkelt sätt kan återge vilka material och arbetsmetoder vi arbetat med

Läroplanskopplingar

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.

Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Matriser i planeringen
Slöjd
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback