Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

5 - 5

Torsdagar

Musikantens förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 6 oktober 2017

Planering torsdagar för 5 årsgruppen

På torsdagarna träffas alla 5 åringar på Musikantens förskola för att

  • ha roligt tillsammans
  • arbeta i "min bok"
  • träna finmotoriken med hjälp av skapande verksamhet
  • arbeta förberedande inför skolstart
  • träna på att få instruktion i grupp
  • träna munmotorik

Läroplanskopplingar

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter