Skolbanken Logo
Skolbanken

Kungaskogen

Lövåsens förskola, Bengtsfors · Senast uppdaterad: 22 maj 2018

Vi arbetar med kompisrelationer, hur man är en bra kamrat. Till hjälp har vi boken Snick och Snack - vännerna i Kungaskogen bygger en trädkoja.

Bakgrund 

Att arbeta med värdegrundsfrågor är alltid aktuellt. Det känns viktigt för oss att ge barnen en god självkänsla, att få känna att man duger som man är. Vi och barnen ska tillsammans på ett lekfullt sätt arbeta mot att bli goda medmänniskor och snälla mot djur och natur. Vårt motto är Den gyllene regeln; du ska vara så mot andra som du själv vill att andra ska vara mot dig. 

 

Mål

Vi vill uppnå en bra kamratskap. Att barnen tidigt lär sig hur man är en god medmänniska och att man ska vara rädd om djur och vår natur. 

 

Metod

Vi kommer att utgå från boken Snick och Snack - vännerna i Kungaskogen bygger en koja. Vi läser 1-2 kapitel 2-5 dagar i veckan, oftast med hjälp av en handdocka i form av någon av figurerna i Kungaskogen. 

Barnen får lyssna på sagan på cd-skiva och på den finns också ett antal sånger om vänskap som vi ska lära oss tillsammans. 

Vi använder handdockorna i olika situationer, tex då vi pratar om olika värdegrundsfrågor. Figurerna kommer också att få följa med oss ut i skogen där de kommer att ge barnen olika uppdrag, tex samla pinnar (vilken är längst/kortast/bredast), samla löv (vilket träd tillhör lövet)... 

Vi pratar om de olika djuren som figurerna föreställer, hur bor de, vad äter de osv. 

Vi använder ramsor och sånger som har med dessa djur att göra. 

 

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och

respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter