Skolbanken Logo
Skolbanken

Naturen om hösten

Anpassad grundskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 10 oktober 2017

Vad händer i vår skog på hösten? Du kommer att vara delaktig i om livet i skogen under årstiden höst. Du kommer att lära känna igen några djur som lever i svenska skogar.

Ämne: ( Formell del )

Arbetsområde: Verklighetsuppfattning, NO

Syfte: Att du får kännedom om ord, begrepp, och symboler om djur och naturen om hösten.

 

 

Centralt innehåll:

 

 

Kunskapskrav:

 

 

Ämne: ( Elev del )

Arbetsområde: Verklighetsuppfattning

Under denna termin kommer vi att lära oss mer om livet i skogen. Vi kommer att ta reda på hur djur och växter har det i skogen under hösten. Du kommer också att lära dig nya ord som kan vara bara att kunna och känna igen då du samtalar med andra. 

 

Konkreta mål:

Målet med arbetsområdet är att du ska :

Lära dej känna igen namnet på några djur som lever i skogen, hur de ser ut och hur de lever.

Lära dej känna igen namnen på några växter och bär vi ser i skogen på hösten.

Du kommer att få delta i hur träd och natur förändras under hösten.

 

      

 

Bedömning:

Du kommer att få visa dina kunskaper med ord, bild, tecken eller handling.

 

 

Undervisning:

Du kommer att besöka skogen i vår närmiljö. I skogen tittar vi närmare på naturen och det som växer där. Vi samlar löv, barr, kottar mm och tar med till skolan där vi befäster begreppen genom att skapa i bild och form med naturmaterialet. 

För att förstå livet i skogen utifrån olika djurs perspektiv får vi "lära känna" olika djur. Genom lek och fantasi lär vi oss om levnadsvillkoren.

I bild och form bygger vi upp ett naturlandskap där djur och naturmaterial  illustrerar hösten. 

Du kommer att få kännedom av nya stödtecken och bilder som är karaktäristiska för djuren och hösten.

 

 

  


Läroplanskopplingar

använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.

Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback