Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

6

Enkla maskiner. Ht-17

Hallenskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 6 oktober 2017

Du kommer att lära dig vilka de enkla maskinerna är. Du kommer också få arbeta med hur tekniken utvecklats och försöka komma på, eller vidareutveckla, en uppfinning.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att analysera tekniska lösningar, identifiera problem som kan lösas med teknik och också komma med förslag på hur man kan lösa dessa.

Du får lära dig några begrepp som hör till teknikutveckling och som du kan använda i samtal.
Du får analysera och fundera över vad som styr utveckling av nya produkter.

 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
 • förklara de tekniska lösningar vi arbetar med.
 • dra slutsatser kring vilken teknisk lösning som är bäst i olika situationer.
 • förstå nyttan av de enkla maskinerna när vi använder dem i vardagen.
Hur:
 • jag lyssnar på dig i samtal och diskussioner
 • jag följer dina resonemang vid experiment och praktiska undersökningar.
 • jag läser din texter.
 • jag lyssnar på dina redovisningar.


Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • både enskilt och i par/grupp
 • se på film
 • utföra experiment och undersökningar
 • lyssna på gemensamma genomgångar
 • läsa faktatexter
 • arbeta med instuderingsfrågor

Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.

Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.

Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Fem enkla maskiner
Fem enkla maskiner