Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Svenska ht17

Svaneskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 6 oktober 2017

Grovplanering för svenska ht17. Mer detaljer kring uppgifter och tider hittar du på Classroom.

Skriftlig förmåga: skriva kring bild, gestaltande text, film/reklam

Muntllig förmåga: instruerande tal, diskussion/debatt, film/reklam

Läsförståelse: läsa och arbeta med skönlitterära texter, träna lässtrategier, veckans ord

Källkritik: källkritiska övningar, film/reklam


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter