Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 6

Grovplanering Turkiet

Förskolan Diamanten, Östhammar · Senast uppdaterad: 6 oktober 2017

Vi fortsätter att arbeta med våra nationaliteter på avdelningen och nu har turen kommit till Turkiet!

 

Grovplanering Turkiet ht -17

 

Vi fortsätter att arbeta med våra nationaliteter på Nallen och nu har turen kommit till Turkiet.

 

Vi börjar med att göra en tankekarta över vad barnen vet och vill veta om Turkiet, utifrån den kommer vi att arbeta vidare!

 

Vi vill få in så många delar av läroplanen som möjligt och har utöver barnens tankar och idéer olika förslag på vad vi kan göra som att: tillverka flaggor och göra ödlor av trolldeg, sjunga sånger och leka lekar, be en förälder komma hit och läsa sagor på turkiska, vi kan dansa till turkisk musik, lära oss enkla ord och att räkna på turkiska. Vi kan prata om hur landet ser ut och titta i kartböcker samt prata om traditioner och nationaldagen. Vi hoppas på att få smaka typisk turkisk mat.

 

Vårt mål är att alla ska lära känna landet lite bättre och lyfta fram likheter mellan våra olika länder och nationaliteter. Allas lika värde!

 

 

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och

känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback