Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Religionskunskap

·

Årskurs:

8

Judendom, kristendom och islam – olika, men ändå lika. Åk 8 ht - 2017

Kvarnbyskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 13 oktober 2017

Kristendom, judendom och islam är de tre stora monoteistiska religionerna. Så kallas de religioner där man tror på en enda gud. Man brukar även kalla dem för systerreligionerna, eftersom de har samma ursprung och stamfader. Dessa tre religioner har utvecklats under historiens gång i lite olika riktningar och har tyvärr kommit i konflikt med varandra. Kristendomen, judendomen och islam må skilja sig åt på många sätt, men de förespråkar alla fred, respekt och kärlek.

Upplägg av arbetsområdet:

Vi ska arbeta med de tre systerreligionerna; kristendom, judendom och islam med start vecka 40 och fram till och med vecka 45. Arbetsområdet kommer att vara uppdelat i en grundkurs och i en fördjupningskurs. 

 • Grundkurs: vi går igenom de tre olika religionerna och lär oss det grundläggande om varje religion. (fyra lektioner)

 • Fördjupning del 1: klassen delas in i sex grupper (4-5 pers/grupp). Två grupper fördjupar sig i judendom, två i kristendom, samt två i islam. De två grupperna inom samma religion får olika fördjupningsområden. Gruppen ska tillsammans ta reda på och skriftligt sammanställa fakta (i ett delat dokument) om sina fördjupningsområden. Dokumentet delas även med Paula (1-2 lektioner)

 • Fördjupning del 2: ny gruppindelning; en person från varje religion som har skrivit om samma fördjupningsområden kommer i samma grupp. Gruppen jämför vad man har skrivit om de olika religionerna och skriver ner likheter och skillnader, samt gör en liten analys av resultatet. Detta skrivs i ett nytt delat dokument, som även delas med Paula. (1 lektion)

 • Sammanställning och redovisning: Paula sammanställer alla jämförelser i ett dokument, som läggs ut i classroom. Klassen får i läxa att läsa igenom dokumentet.

 • Enskild reflektion: varje elev gör en enskild skriftlig reflektion utifrån de olika jämförelser som har gjorts i grupperna. (1 lektion)

Mål för arbetsområdet:

 • Inom grundkursen ska du:

  • känna igen viktiga symboler för judendom, kristendom och islam och förklara på vilket sätt de symboliserar religionerna.
 • kunna namnge judendomens, kristendomens och islams religionsgrundare och beskriva kortfattat var och när de levde samt känna igen en händelse/berättelse som vill visa att de har fått ett uppdrag av Gud.

 • kunna ge exempel på personer och berättelser (myter,legender) som är gemensamma för judendomen, kristendomen och islam.

 • kunna berätta vad judendoms, kristendomens och islams viktigaste heliga skrifter och gudstjänstlokal kallas.

 • kunna ange några heliga platser för respektive judendom, kristendomen och islam och förklara varför de är heliga.

 • kunna beskriva några riter/högtider inom judendomen, kristendomen samt de ”fem pelarna” inom islam.

 • kunna jämföra judendomens, kristendomens och islams tankar om Gud (gudssyn) och vissa livsfrågor (existentiella frågor).


  Inom fördjupningskursen ska du:

 • kunna samarbeta inom din grupp och sätta dig in i de olika fördjupningsområden som tilldelas gruppen.
 • kunna tillsammans med andra jämföra, diskutera och analysera de likheter och skillnader som finns mellan religionerna,
 • enskilt kunna reflektera och resonera kring de jämförelser som har gjorts i grupperna.

Lgr11

Syfte

 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Kunskapskrav

Du har grundläggande kunskaper och visar det genom att:

 • beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.

 • föra resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar

 • utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Du har goda kunskaper och visar det genom att:

 • förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.

 • föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.

 • utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.

Du har mycket goda kunskaper och visar det genom att:

 • förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.

 • föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.

 • utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Centralt innehåll

 • Centrala tankegångar inom kristendomen, islam och judendom

 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.

 • Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras inom olika religioner

 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa sammanhang.

 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback