Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Religionskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Religion

Malmaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 6 oktober 2017

Genom att lära dig vad religion är och fördjupa dig i de största världsreligionerna kommer du att få utveckla flera ämnesspecifika förmågor i ämnet religionskunskap. Du kommer att få lära dig vilken betydelse religionen kan ha för människors livsstil och sätt att se på sig själva. Du får fördjupa dig i de fornnordiska religionerna samt samisk tro och kultur. Du ska repetera och fördjupa dig de fem religionernas symboler, högtider, heliga böcker och platser, seder och traditioner. Du ska få ta del av hur det är att som barn leva med de olika religionerna. Du ska få söka efter likheter och skillnader, reflektera, analysera och diskutera (Texten nedan ska stå under innehåll, men funktionen fungerar inte just nu) Vad ska vi göra: - Träna begreppskunskaper. - Få en förståelse för likheter och skillnader mellan och inom de olika religionerna. - Utifrån olika religioner träna på att resonera utifrån etiska begrepp. - Reflektera över livsfrågor. - Stärka dina kunskaper om fornskandinavisk religion samt huvuddragen i samernas religion. Hur ska vi göra? För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi bl.a. göra; - ha genomgångar, diskutera och högläsa tillsammans, - se filmer där barn berättar om ritualer, levnadsregler, högtider och heliga platser i de olika religionerna, - jämföra de fem världsreligionerna och titta närmare på likheter och skillnader, levnadsregler, ritualer, symboler, skrifter och heliga byggnader och platser. - läsa texter ur "En läsande klass" och arbeta med läsfixarna, - arbeta med begreppskarta, - göra en presentation av den religion du väljer att fördjupa dig i. Bedömning Vad ska du kunna och hur ska du visa det? Du ska: - Känna till vilka de stora världsreligionerna är. - Kunna resonera om likheter och skillnader mellan religionerna. - Planera och söka information. - Känna till något om levnadsregler, ritualer, symboler, skrifter, heliga byggnader och platser i de olika religionerna. - Delta i klassdiskussioner. - Arbeta enskilt med fördjupningsuppgifter. - Visa din presentation för gruppen. - Delta i planering och utvärdering av arbetsområdet


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.

Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.

Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.

Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Religioner - en jämförelse
Frågeställningar - hinduismen
Frågeställningar - hinduismen
Religioner - en jämförelse