Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7

Halloween 7C HT 2017

Förslövs skola F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 10 oktober 2017

Trick or treat? It's Halloween time! Are you going to get into a costume and be scary? Or are you one of those who doesn't like ghosts, haunted houses and spiders? We are going to talk about the customs and traditions of Halloween and watch an episode or two of Stranger Things. We are also going to write a ghost story or poem in English, so get ready!

Syfte

Konkretisering av målen

  • När vi samtalar i par, smågrupper och i klassen visar du att du kan föra ett samtal på engelska samt bidra till att samtalet fungerar genom att kommentera och ställa frågor.
  • När du skriver en spökhistoria eller dikt visar du att du kan skriva en text på engelska samt att du kan bearbeta och förbättra ditt innehåll och språk.

 

Undervisning

  • Vi samtalar och diskuterar Halloween. Vi tränar på att hålla igång ett samtal samt lär oss användbara uttryck i ett samtal.
  • Vi lär oss ord och uttryck för att kunna prata och skriva kring temat. 
  • Vi läser olika texter kring temat för att hitta inspiration till samtal och egna texter.
  • Vi ser ett eller två avsnitt av serien "Stranger Things" och arbetar med innehållet i den. 
  • Vi skriver olika typer av texter. 

Bedömning

  • Din förmåga att kommunicera i tal (ditt ordförråd, ditt flyt och innehållet i det du säger) samt din förmåga att bidra till att ett samtal fungerar.
  • Din förmåga att skriva olika slags texter samt din förmåga att bearbeta och förbättra en text. 

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Matriser i planeringen
Kommunicera i tal och skrift
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter