Skolbanken Logo
Skolbanken

Duka på Grön

Pysslingen Förskolor Myrängens Förskola, Pysslingen · Senast uppdaterad: 6 oktober 2017

Syftet är att låta varje barn duka själva för att utmana barnens självständighet, tillit till sin egen förmåga och ta ansvar för sina egna handlingar. Varje barn ska även få möjlighet till att känna sig delaktiga i vardagen samt utveckla sin matematiska förmåga.

Strävansmål:

  • Utveckla varje barns självständighet och tillit till sin egen förmåga.
  • Utveckla varje barns förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar, känna sig delaktig och få möjlighet att påverka sin vardag. 
  • Utveckla sin matematiska förmåga i begrepp och förmågan se samband kring maten och vad som behövs för att förtära den. 

VAD ska utvecklas/utmanas?

Förmågorna som utmanas är självständighet och tillit till sin egen förmåga, ta ansvar för, se samband, delaktighet samt sin samarbetsförmåga och matematiska förmåga. Detta genom att använda sig av vår innemiljö på Grön samt saker att duka med som glas, tallrik och bestick. Även matematiska begrepp som antal och form används som objekt samt att barnen tar hjälp av varandra för att duka fram det de behöver inför varje måltid. 

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Denna aktivitet erbjuds till alla barn som vill duka själva. Pedagogerna agerar ankpappor som stöttar upp och hjälper barnen vid behov. Det är samma pedagog som går med sin bordsgrupp. 

Förberedelser:

En PP upprättas för aktiviteten Dukning.

Innan varje måltid samlas barngruppen för att ha en gemensam samling. Pedagogen som håller i samlingen avslutar den genom att berätta för barnen vad det blir för lunch/mellanmål och berättar vad som kan vara bra att förtära maten med. En bordsgrupp i taget går och tvättar händerna med tvål och vatten innan de går in på Grön och plockar fram det som behövs till måltiden.

Vagnen som lunchen och mellanmålet står på har redan blivit hämtad av en pedagog och dukats fram på borden medan barngruppen haft samling.

Aktiviteter:

Duka fram och ta ansvar för vad man vill förtära sin mat med.

Efterarbete:

Pedagogerna reflekterar hur lärandet slår an på varje barn på våra arbetslagsmöten.
Lärloggar skrivs tillsammans med barnen för att synliggöra barnets förändrande lärande. 
Pedagogerna utvärderar kontinuerligt varje pedagogisk planering för att se om något behöver revideras utifrån barnens förändrande nuläge.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter